طبق نتایج به دست آمده از کارشناسان خدمات درمانی Geisinger؛ در ایالت پنسیلوانیا آمریکا، با استفاده از هوش مصنوعی میتوان مرگ بیماران را در یکسال آینده پیش بینی کرد، در همین راستا  400 بیماری که نوار قلب آنها نشانه­ای از مشکلات قلبی از جمله، سکته و فیبریلاسیون دهلیزی بود، در اختیار این ربات قرار گرفت، عملکرد این ربات به گونه­ای  است که به خوبی توانست مدّت زمان زنده ماندن یک فرد را مشخص کند، همچنین برخی از علائمی که از دید پزشکان پنهان مانده را تشخیص دهد.

درمصاحبه صورت گرفته با براندون فورنوالت (Brandon Fornwalt)؛ یکی از محقّقان ارشد با سایت New Scientist او اینچنین بیان میکند که« هوش مصنوعی توانایی دیدن بسیاری از چیزهایی که یک انسان عادی قادر به دیدن آن نیست را می­بیند و به ما نکاتی را که در گذشته فهم درستی از آنها نداشتیم را یاد میدهد.»

البته باید گفت ربات های دیگری هم در این زمینه حضور داشته­اند برای مثال: ماشینی که محقّقین دانشگاه ناتینگهام برای تشخیص مرگ زودرس طراحی کردند، نمونه­ای از تلاش ها میباشد که از آن حتّی در شناسایی مشکلات قلبی و سرطان نیز میتوان استفاده نمود، امّا موضوعی که ذهن  بسیاری از آن محققّان Geisinger را به خود درگیر کرده، توضیح در مورد نحوه کارکرد این ربات است.