تصوّر کنید که کمپانی فیسبوک علاوه بر داده های فعلی، توانایی تشخیص چهره را هم داشته باشد،آیا چنین چیزی ترسناک نیست؟! این غوب بزرگ اجتماعی با داشتن بیش از 2 میلیارد کاربر فعّال، اپلیکیشنی را طراحی کرده که میتواند تنها چهره کارمندان و دوستان خود را تشخیص دهد که البته هیچگاه بصورت عمومی در فیسبوک منتشر نشد، با این حال این برنامه قادر بود که عکس حساب کاربری اشخاص را در فیسبوک به همراه نامشان نشان دهد، البته باید گفت این برنامه در جای دیگری کاربرد ندارد.

طبق گفته یکی از سخنگویان فیسبوک، این قابلیت تنها برای کارمندان این شرکت امکانپذیر بود که البته توسعه آن در بین سالهای 2015-2016 متوقف شد، در حقیقت میتوان گفت فیسبوک بیشتر برای نشان دادن نوآوری کارمندان خود و توسعه قابلیت هایش در آینده دست به چنین اقدامی زد.

 

بر اساس تحقیقات صورت گرفته باید گفت برای تگ کردن افراد در عکس ها نیز به نوعی از سیستم تشخیص چهره استفاده میشده که به گفته قاضی پرونده، چنین کاری بسیار فریبنده بوده و می­بایست فیسبوک در قبالش خسارت میلیاردی پرداخت کند، در حال حاضر خبری از اقدام مجدّد این شرکت در دسترس نیست و کاربران باید به نوعی امیدوار باشند که فیسبوک دوباره به سراغ این تکنولوژی بر نگردد.