به گفته آسوشیتدپرس، ربات Project Debater ساخته شرکت آی بی ام که تاکنون با انسان­ها مناظره کرده، در مقابل خودش قرار گرفت، در حقیقت کمپانی آی بی ام این سیستم را برای نمایش بحث هایی متضاد در نمایشگر خود به چالش کشید.

این سیستم رایانشی با صدایی مبهم و زنانه گفت: هوش مصنوعی نمی تواند تصمیمی بگیرد که از لحاظ اخلاقی صحیح باشد، زیرا اخلاق یکی از ویژگی های مخصوص انسان است و هوش مصنوعی به آسانی قادر به انجام آن نیست، همچنین احتمال دارد خسارت های فراوانی را وارد کند، در حقیقت این ربات تنها میتواند برای موضوعات برنامه ریزی شده تصمیم گیری نماید.

در مرحله بعدی ماشین مذکور خلاف این نظریه را بیان کرد و با صدایی از نوع امواج آبی گفت، هوش مصنوعی با انجام وظایف تکراری، فرصت های بیشتری را در اختیار انسان­ها میگذارد، بدین ترتیب میتوان گفت که این تکنولوژی پیشرفته مزیت های فراوانی را دارد، در واقع از 110 نظری که محقّقان برای پاسخ استفاده کردند، میتوان اینگونه نتیجه گرفت  که آنها بیشتر قصد داشتند تا ببینند آیا قادرند ار طریق این فناوری پاسخی قابل قبول را دریافت کنند یا خیر؟